Obsługa rynku nieruchomości

Profesjonalna i kompleksowa obsługa transakcji w obrocie nieruchomościami.
Doradztwo i pomoc w wyjaśnianiu statusu nieruchomości.Usługi finansowe.

Doradztwo Biznesowe

Zagadnienia prawa pracy.
Dbałość o pieniądze firmy.
Rynki wschodnie.

Pośrednictwo handlowe

Poszukiwanie dostawców towarów i usług.
Poszukiwanie rynków zbytu i finalnych nabywców. Kojarzenie partnerów biznesowych.
Organizacja dostaw.

Biuro Pisania Podań

Przygotowywanie dokumentów i pisanie podań.